Informace

Slevy

 • Reedice původního českého komiksu (první vydání v r. 1987) známého sochaře, malíře, hudebníka i ilustrátora Františka Skály (1956) zachycuje příběh dvou nerozlučných kamarádů Vlase, který se dovede soustředit tak, že mu vlasy rostou ohromnou rychlostí, a Brady, který se pro změnu začíná na prudkém slunci ztrácet. Komiks lze přirovnat k takovým dílům...

  169 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  260 Kč 290 Kč

  Wabi-sabi je krása věcí nedokonalých, nestálých a neúplných. Je to krása věcí skromných a prostých. Krása věcí neobvyklých.

  260 Kč 290 Kč
  Sleva!
  Skladem
 • Kniha Třeštící New York položila základ Koolhasova světového věhlasu a udělala z něj jednu z klíčových postav současné architektury. V 70. letech, kdy byla text poprvé vydán, se nikdo nezabýval tím, že mezi architekturou a společností existují nějaké vyjádřitelné vztahy. Koolhaas pohlíží na život ve městě 20. století jako na proměnlivou a chaotickou...

  399 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Kniha získala cenu Magnesia Litera v kategorii kniha pro děti a mládež. Alžběta Skálová navazuje na slavnou českou ilustrátorskou školu, rozvíjí ji, vrací jí význam, nepodbízí se, rozvíjí imaginaci. Technika autorky zůstala klasická, nestrhává pozornost technologickými vylomeninami, kresba...

  330 Kč
  Skladem
 • Americký fotograf Joel-Peter Witkin (nar. 1939 v Brooklynu) patří již od konce 70. let 20. století k předním představitelům světové fotografie. Jeho instalované černobílé fotografie jsou součástí všech významných světových fotografických sbírek. Ve své tvorbě se věnuje především zátiší a portrétu. Jeho díla představují osobitý pohled na současný svět,...

  530 Kč
  Skladem
 • V roce 1993 byl František Skála (1956) vybrán, aby reprezentoval Českou republiku na 45. benátském bienále. Do Itálie se vydal pěšky a v českém pavilonu pak vystavil kresby a křehké objekty z předmětů nalezených během této 850 km dlouhé pouti. Tento Skálův koncept v sobě spojoval několik poloh. Během cesty trvající 25 dní, které strávil prakticky...

  290 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Ostatky Bohuslava Martinů byly uloženy do rodné země po bok rodičů a nedávno zesnulé ženy Charlotty – dvacet let po smrti. Do té doby spočívaly v dalekém Švýcarsku, kde proslulý skladatel 28. srpna 1959 zemřel a byl pohřben na usedlosti svého přítele, dirigenta Paula Sachera. V době studené války nebylo možné ani pomyslet na možnost návratu ostatků...

  50 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Publikace nastiňuje souvislosti a východiska výstavby panelových sídlišť. Ukazuje, jak se v prostředí poválečného Československa proměnila utopická myšlenka avantgardy poskytnout všem lidem bez rozdílu kvalitní bydlení a jak politické, ekonomické a společenské dění v 50. až 80. letech ovlivnilo podobu a fungování panelových sídlišť.

  250 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  850 Kč 1 545 Kč -45%

  Leopold Bauer (1872–1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován za tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii a za autora první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. 

  850 Kč 1 545 Kč -45%
  Přidat do košíku
  Sleva!
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  900 Kč 1 067 Kč

  Václav Radimský (1867–1946) patřil ve své době k výrazným a zajímavým osobnostem nejen české, ale i francouzské krajinomalby. Jako první z českých malířů se nechal ve Francii ovlivnit impresionismem a byl prvním českým výtvarníkem, jenž seznámil pražskou veřejnost s tímto proudem. Radimského tvorbu můžeme rozdělit na dva námětové a časové okruhy...

  900 Kč 1 067 Kč
  Sleva!
  Skladem
 • Rychlý náhled
  300 Kč 1 200 Kč -75%

  Stanislav Podhrázský (1920–1999) byl jako mnozí další v mládí silně ovlivněn surrealismem, zejména pak osobností Mikuláše Medka, záhy však přešel na vysoce autorskou, solitérní cestu. Kniha věnuje pozornost jak Podhrázského dílu malířskému, tak kresebnému a sochařskému. Pokouší se zasadit je do kontextu, který v mnoha ohledech autora spojuje... Původní...

  300 Kč 1 200 Kč -75%
  Sleva!
  Skladem
 • Kniha Habsburkové a ti druzí vychází ke stejnojmenné výstavě v galerii Moderna, představuje více než šedesát akvarelů, pastelů a grafických listů známého českého výtvarníka Adolfa Borna.

  499 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  349 Kč 1 396 Kč -75%

  Český komiks chytil na počátku třetího tisíciletí nový dech. Aktuální autorská generace navazuje kontakty se světovým děním, reaguje na nejnovější trendy a v domácím kontextu snad téměř poprvé skutečně svobodně tvoří, nesvazována příkazy cenzury či kulturním a společenským odmítáním. Spolu s tím, jak český komiks nabývá na sebedůvěře (a sebeúctě), začíná...

  349 Kč 1 396 Kč -75%
  Přidat do košíku
  Sleva!
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  100 Kč 400 Kč -75%

  Ota Bubeníček (31. 10. 1871 - 10. 9. 1962) náleží k předním českým krajinářům první poloviny 20. století.

  100 Kč 400 Kč -75%
  Přidat do košíku
  Sleva!
  Prodáno
 • Kniha získala 2. místo v soutěži o Nejkrásnější knihu roku 2011 v kategorii katalogy Česko-americký designér Ladislav Sutnar (1897-1976) je autorem řady světových ikonických děl v oblasti produktového a grafického designu. Jeho pozoruhodná malířská tvorba je neznámá a tato publikace, která vychází u příležitosti výstavy...

  590 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  645 Kč 1 290 Kč -50%

  Švýcarský umělec Adolf Wölfli (1864–1930) byl celoživotní outsider, sirotek, nádeník a pomocný dělník, který během třicetileté internace v ústavu pro choromyslné přetvořil svoji životní mizerii v gigantické syntetické dílo čítající na 25 000 stran textů, kreseb, koláží a hudebních i číselných záznamů. První česká monografie autora, který je dnes považován...

  645 Kč 1 290 Kč -50%
  Sleva!
  Skladem
 • Rychlý náhled
  850 Kč 1 889 Kč -55%

  Jan Švankmajer (1934) je jednou z neoriginálnějších osobností světového filmu, osloveni jeho dílem byly takové osobnosti jako David Lynch či Quentin Tarantino. Kniha Možnosti dialogu / Mezi filmem a volnou tvorbou zůstane na dlouhou dobu zásadní Švankmajerovou monografií, podobným pramenným materiálem nikdo jiný nedisponuje. Systematicky a komplexně...

  850 Kč 1 889 Kč -55%
  Sleva!
  Skladem
 • Nová MONOGRAFIE MILOSLAVA CHLUPÁČE rozšířená a upravená verze knihy o vynikajícím českém sochaři a malíři druhé poloviny 20 století vydaná společně s Janem Chlupáčem.

  700 Kč
  Skladem
 • Všestrannému českému umělci Františku Skálovi (1956) se podařilo v jeho nové komiksové knize zachytit unikátním způsobem na 322 fotografiích dobrodružnou pouť bezstarostného chlapíka Cílka, který vyšel jednoho letního rána navštívit svou přítelkyni poustevnici Lídu. Netušil, že se vrátí, až bude ležet sníh, s bohatými zkušenostmi...

  580 Kč
  Skladem
 • Rychlý náhled
  200 Kč 500 Kč -60%

  Malířka a ilustrátorka Milada Marešová (1901–1987) patří k nejzajímavějším osobnostem na české meziválečné umělecké scéně. V době, kdy Marešová studovala na pražské Akademii výtvarných umění, se v jejím ateliéru zrodil unikátní projekt domácího biografu. Mezi lety 1920–1921 vytvořila čtyři cykly obrázků, které sloužily jako diapozitivy určené k projekci.

  200 Kč 500 Kč -60%
  Sleva!
  Skladem
 • Hans Prinzhorn (1886 – 1933) německý psychiatr, hudebník, filosof a kunsthistorik se narodil ve vestfálském Henreru. Studoval dějiny umění a filozofii na univerzitě ve Vídni, kde v roce 1908 získal doktorát. Krátce nato odešel do Anglie, kde se profesionálně věnoval zpěvu. Následně na to však vystudoval lékařství a psychiatrii a za 1. světové války...

  530 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  300 Kč 600 Kč -50%

  Petr Nikl (*1960) je intermediální umělec s klasickými kořeny, který se svobodně a přesvědčivě vyjadřuje prostřednictvím tradičních výtvarných technik, ale i autorských knih, interaktivních projektů a improvizačních akcí na bázi performance, divadla a hudebních vystoupení. Svou schopností všechny projevy a techniky volně kombinovat a dále rozvíjet......

  300 Kč 600 Kč -50%
  Přidat do košíku
  Sleva!
  Prodáno
 • Vydáno ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.  Objevná celobarevná obrazová knížka autorek Hany Klínkové, Marie Rakušanové a Ivany Jonákové přináší poprvé vyvážené informace o „šumavské tvorbě“ dvou výjimečných uměleckých osobností – věhlasného...

  350 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Rychlý náhled
  390 Kč 600 Kč -35%

  Podnětem ke vzniku publikace byla otázka, zda a jak české umění první třetiny 20. století reflektovalo impulzy přicházející z italského futurismu. Myšlenka zachytit, evokovat, předvést pohyb se v našem prostředí odvíjela několika směry. Jeden zachovával tradiční umělecké formy a mířil k symbolickému abstraktnímu výrazu, další se přikláněl ke...

  390 Kč 600 Kč -35%
  Sleva!
  Skladem
 • Rychlý náhled
  490 Kč 1 400 Kč -65%

  Foltýnovo dílo můžeme chápat jako encyklopedii evropského moderního malířství, najdeme v něm kapitoly ovlivněné expresionismem, kubismem, surrealismem, věnované abstraktnímu umění či deskriptivnímu realismu. 

  490 Kč 1 400 Kč -65%
  Přidat do košíku
  Sleva!
  Prodáno
 • Kolekce reprodukcí převážně obálek knih a časopisů vytvořených Zdeňkem Burianem doplněná autorovým životopisem, vycházející u příležitosti výstavy Musea Kampa, probíhající od prosince 2014 do února roku 2015.

  300 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Obchodná ulica vo fotografickom podaní Ľuba Stacha je vo viacerých ohľadochunikátnym projektom. Existuje málo podobne rozsiahlych fotografických súborov, ktoréby exponovali závažnú tému a pritom by si vystačili s minimom štylistickýchprostriedkov.

  1 070 Kč
  Skladem
 • Rychlý náhled
  790 Kč 1 129 Kč -30%

  Bohatě ilustrovaná publikace zaznamenává příběh moderního designu počínaje obdobím biedermeieru v 1. polovině 19. století až do konce 20. století. Poskytuje ucelený pohled na moderní historii nábytkové tvorby v českých zemích v kontextu světového vývoje, včetně individuálního autorského designu. Představuje nejvýznamnější tvůrce-designéry ...

  790 Kč 1 129 Kč -30%
  Přidat do košíku
  Sleva!
  Prodáno
 • Jackson Pollock (1912 - 1956 ) patří mezi zakládající osobnosti světového umění. Jeho dílo spojované s „newyorskou“ uměleckou školou řadíme k abstraktnímu expresionismu. Pollock zcela změnil historii umění tím, že veřejnosti vylil kbelík barvy do tváře. Objevil akční malbu i malířský požitek vnitřní dynamiky samotného aktu malování, hutnosti barvy...

  195 Kč
  Skladem
 • Rychlý náhled
  500 Kč 1 429 Kč -65%

  Zatímco česká výtvarná scéna první republiky je dnes všeobecně známa a přinejmenším klasická moderna je probádanou oblastí, umění „českých Němců“ sledovaného období zůstává opomíjeno. Přispět ke změně tohoto stavu a ukázat méně známou podobu výtvarného umění meziválečné éry usiluje kniha a výstava Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy...

  500 Kč 1 429 Kč -65%
  Sleva!
  Skladem

Nasledujte nás na Facebooku

Knihkupectví K-A-V-K-A prezentuje a prodává uměleckou literaturu, autorské grafiky a fotografie, zaměřuje se převážně na české výtvarné umění 20. a 21. století. Umělecká díla, knihy o designu, architektuře, fotografii a výtvarném umění, umělecké katalogy, monografie, autorské knihy a bibliofilie najdete v prostorách funkcionalistického domu v Krocínově ulici č. 5 na Praze 1. K-A-V-K-A nabízí kromě produkce známých nakladatelských domů také tituly vydávané uměleckými a kulturními institucemi v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

K-A-V-K-A je centrem pro milovníky a znalce umění a krásných knih i pro majitele uměleckých sbírek.

Pořádáme prezentace, křty knih i autogramiády, drobnější výstavy ilustrací, grafik a fotografií. K-A-V-K-A provozuje také internetový obchod s uměleckou literaturou www.kavkaartbooks.com

 „Cílem je shromáždit na jednom místě nakladatele, galerie, muzea, případně umělecké školy, které vydávají knihy o umění a poskytnout tak, co možná nejúplnější informace pro laickou a profesionální veřejnost i pro sběratelské kruhy“, říká k základní koncepci jeden z jednatelů společnosti. V současné době se knihkupectví pomalu rozbíhá a jeho sortiment se postupně rozšiřuje. Je v něm k dostání značná část titulů, které v České republice o výtvarném umění vychází a kromě toho například i knižní produkce Slovenské Národní galerie, zajímavé bibliofilie nebo knihy, které se do běžné distribuce nemají šanci dostat. Zahraniční literatura je zatím jen hodně výběrová, podobně jako autorské knihy nebo knihy antikvariátního charakteru.