Katalog

Podmínka
Edice
Nakladatel
Vazba

Informace

Slevy

De arte Počet produktů: 27

Zobrazují se 1 – 27 z 27 položek
 • Agnes Martin (1912–2004) byla americká malířka spojená s uměním šedesátých let, se směrem nazývaným minimal art. V New Yorku v padesátých letech našla svůj osobitý styl, opřený o nejjednodušší lineární rytmy opakujících se horizontál a geometrických struktur. Tento objev uskutečnila dřív než pozdější známí představitelé minimal artu...

  190 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Alberto Giacometti (1901–1966), nejvýznamnější švýcarský sochař a malíř žijící v Paříži, byl ovlivněn jak neoimpresionismem, tak kubismem a surrealismem, nejdůležitější z jeho tvorby je však období suprematismu. Giacometti se snažil výlučně o zachování nekonečna v prostoru. Jeho sochy často stojí v osamění a zdůrazňují izolaci i zranitelnost ...

  190 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Architekt a spisovatel Aldo Rossi (1930–1999) patří k nejvýznamnějším architektům postmoderny. Od samých začátků se jeho výraz stává velmi osobitý svými jednoduchými geometrickými prvky, stejně jako racionálním řešením. Byl zaměřen na školy, řadové domy, muzea a divadla.Ve své knize spojuje zážitky a dojmy z cest a z poznávání různých kulturních jevů s...

  195 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Malíř a teoretik Barnett Newman (1905–1970) byl dlouhou dobu známý jen jako kurátor a teoretik. Jako umělec nachází svůj osobitý výraz, opřený o minimální geometrické prvky, až ve zralém věku. Uprostřed newyorské školy, vyznávající převážně abstraktní expresionismus, okamžitě narazil na nepochopení. Nicméně nastupující mladá generace převzala...

  190 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Výběr z rozhovorů jednoho z nejvlivnějších historiků umění Davida Sylvestera se zaměřuje na pět vynikajících osobností amerického výtvarného umění 2. poloviny 20. století. David Smith byl jeden z nejdůležitějších, iniciačních amerických sochařů 20. století. Roy Lichtenstein byl americký malíř, klasik pop artu, který vstoupil do dějin výtvarného umění ...

  189 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Emil Filla (1882–1953) byl renesančním typem umělce. Spojoval v sobě malíře, grafika, sochaře, historika i teoretika umění, filozofa, básníka i prozaika. Jeho články a studie jsou nejen odrazovým můstkem k jeho vlastnímu výtvarnému dílu, ale především krásnou literaturou. Tento výběr z textů Emila Filly se omezuje na monografické portréty takových...

  290 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Francis Bacon (1909–1992) zvolil v třiceti pěti letech, uprostřed poválečných vln op-artu, monochronní malby a konceptuálního umění, návrat k tradiční technice, k postavám a dějům. Vytvořil monumentální dílo, které je, v druhé polovině 20. století, zcela ojedinělé. Edice De arte přináší překlad Baconových rozhovorů se známým anglickým kritikem...

  220 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Francouzský malíř Georges Braque (1882–1963) byl spolu s Picassem zakladatelem a nejvýznamnějším představitelem kubismu. Dlouho stál ve stínu Picassovy slávy; jednou z příčin byla jeho zdrženlivá povaha, jež mu nedovolila účastnit se života uměleckých skupin. Teprve po druhé světové válce začal být oceňován jako jeden z největších ...

  190 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Georges Rouault (1871–1958) byl nejen vynikající výtvarník, ale také skvělý literát. Prostřednictvím jeho úvah lépe pochopíme jeho umění, které je v rámci Francie zvláštním solitérem. Rouault vyznával expresionismus, který byl bližší cítění Skandinávců nebo Němců, a byl hluboce věřící člověk, což ve svobodomyslné Paříži bylo mezi výtvarníky dosti...

  185 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Výběr z korespondence Gustava Flauberta (1821–1880) opisuje křivku umělcova života – dopisy sestře Karolíně, Chevaliérovi, Alfrédovi le Poittevinovi, Maximovi du Campovi, matce, strýci Parainovi, Louise Coletové…, z cest po Palestině, Sýrii, Řecku, Itálii, Turecku…, vznikající a související s jeho románovou tvorbou, umožňují rozkrýt pozadí...

  192 Kč
  SKLADEM
 • Henri Matisse (1869–1954) byl hlavním představitelem fauvismu, vytvářel jasnými barevnými skvrnami a jejich rytmem tvar i prostor, později začal více uplatňovat vedle barvy i linii. Byl mistr barev a malířské zkratky. Nebyl přítelem teoretizování, ale okolnosti ho nutily k tomu, aby svůj přístup k tvorbě osvětloval a formuloval své úvahy o umění. Náš...

  190 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Igoru Stravinskému (1882–1971) přísluší nesporné zakladatelské místo v nové hudbě. Cesta jeho umění je vzestupná. Bezprostřední nadání hudební a umělecké vychází z jasného ideového zázemí. Život s uměním je tu spojen v jednotný nerozborný a nerozlučitelný celek. Právě díky tomu je jednou z nejdůležitějších osobností soudobé hudby a umění...

  239 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Le Corbusier (1887–1965) bojoval až do pozdního věku s veřejným míněním. Usiloval o řád, přesný a ryzí výraz ve světě umělé přírody. To je společné jeho architektuře i jeho písemným projevům. Jeho snahy dosáhnout nového spojení výtvarných umění, architektury a urbanismu cílily k nejvyšší ctižádosti: k poezii jako základní hodnotě života...

  234 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Dílo Louise I. Kahna (1901–1974) zaujímá zcela zvláštní postavení v poválečné americké a vůbec mezinárodní architektuře. Nachází se na rozhraní jednoho období, jež bylo pojmenováno jako „International Styl“, a rodícího se postmodernismu. Jde o dílo zcela ojedinělé, bez možnosti napodobit ho nebo na něj navázat. Teprve když se Kahn blížil padesátce...

  175 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) obohatil světovou moderní architekturu o řadu mistrovských a unikátních staveb, proslul svou zásadou „méně je více“. V těžkých předválečných letech byl ředitelem Bauhausu. V Čechách je známý zejména jako architekt brněnské vily Tugendhat. Jeho zakladatelská osobnost poznamenala celou generaci...

  185 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Francouzská spisovatelka, dramatička, scenáristka a filmová režisérka Marguerite Durasová (1914–1996) byla svým dílem blízká skupině „nového románu“. Hrdinové jejích děl se marně pokoušejí nalézt smysl života, uniknout samotě, navázat komunikaci – žít skutečný život. Vrcholem její literární tvorby je próza Ecrire! / Psát! Hrdinkou tohoto monumentálního...

  190 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Maxe Beckmanna (1884–1950) můžeme zařadit mezi expresionisty, iniciační vliv na něj měli především William Blake a Edgar Munch. Nikdy nepatřil k žádné skupině ani škole. Svá témata ztvárňoval s ohromným napětím. Žádný aspekt reálného světa a fantazie mu nebyl cizí. Maloval antické boje a milostné scény, ale i klidné krajiny a zářivé květy...

  188 Kč
  SKLADEM
 • Nicolas Poussin (1594–1665) patří svým dílem k vrcholům světového malířství, současník filozofa Descartese a dramatika Corneille vtiskl, stejně jako oni, znamení celé epoše, postižené třicetiletou válkou. Většinu života strávil v Římě, kde v prostředí antické kultury maloval obrazy arkadicky jasné, harmonické a hluboce lidské. Jeho tvorba se stala...

  190 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Paul Cézanne (1839–1906) je jednou ze stěžejních osobností historie evropského umění. Spolu s Gauginem, van Goghem a Seuratem patří ke generaci postimpresionistů, kteří svou tvorbou předznamenali hlavní vývojové proudy francouzské malby 20. století. Obraz u něho přestává zachycovat realitu v jejích atmosférických a barevných proměnách...

  180 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Paul Klee (1879–1940) patřil k první a nejsilnější umělecké generaci 20. století, ke generaci fauvistů, kubistů, futuristů, expresionistů a časných abstraktivistů. Nezaložil však žádný nový směr a ani se nedá do žádného zahrnout. Stál vždy mimo jako samostatná umělecká osobnost, významem rovnocenná zakladatelům moderních směrů. U málokterého myslitele...

  165 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • p Johnson patří mezi nejzajímavější postavy americké kultury 20. století. Proslul jako architekt, ale sám o sobě říká, že je spíše píšícím historikem než architektem. Jako architekt byl po dlouhá léta spojován s Mies van der Rohem. Výsledkem jejich spolupráce byla realizace vlastního domu New Canaan v Connecticutu a proslulý Seagram Building....

  236 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Roku 1907, tzn. rok po malířově smrti, zhlédl Rainer Maria Rilke na pařížském Podzimním salonu retrospektivu děl Paula Cézanna. Zanechala v něm dojem srovnatelný pouze se setkáním s Rodinem. Dojmy z výstavy, které se pro něj staly klíčovým zážitkem na cestě k hledání vlastního uměleckého výrazu, sděloval Rilke v každodenních dopisech své ženě...

  126 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Antoine Pevsner (1886 Bělorusko – 1962 Paříž) položil roku 1919 spolu s bratrem Naumem Gabo základy nového umění usilujícího skoncovat s tradiční estetikou kompaktní hmoty, kterou nahrazuje estetikou prázdného prostoru a členěnou hloubkou prostoru. Objem hmoty a objem prostoru považoval za dva rozdílné, konkrétně měřitelné materiály, s nimiž je třeba...

  189 Kč
  SKLADEM
 • Kniha vzpomínek Jimmyho Ernsta (1920 – 1984), syna slavného malíře Maxe Ernsta líčí život umělecké avantgardy v USA během Druhé světové války a v létech po ní. Jimmy Ernst, sám malíř, se ocitl po útěku z Evropy před nacismem, v prostředí, které zahrnovalo tehdejší výkvět světové kultury – Breton, Chagall, Duchamp, Kiesler, Leger a mnozí další...

  195 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
 • Jackson Pollock (1912 - 1956 ) patří mezi zakládající osobnosti světového umění. Jeho dílo spojované s „newyorskou“ uměleckou školou řadíme k abstraktnímu expresionismu. Pollock zcela změnil historii umění tím, že veřejnosti vylil kbelík barvy do tváře. Objevil akční malbu i malířský požitek vnitřní dynamiky samotného aktu malování, hutnosti barvy...

  195 Kč
  SKLADEM
 • Když na sklonku života Pierre Reverdy (1889–1960) bilancoval svou básnickou tvorbu, napsal: „Myslím, že nejsem ani básník, ani spisovatel, ani umělec. Ale člověk, který nenašel jiný způsob, jak zůstat ve styku s životem, jak se udržet nad hladinou. Psal jsem, jako se chytáme záchranného pásu.“ Reverdyho eseje a poznámky o umění mají dvojí kvalitu...

  195 Kč
  SKLADEM
 • Oscar Schlemmer (1888–1943) byl vynikající osobností evropské avantgardy mezi světovými válkami. Jeho jméno je natrvalo spjato se slavnou školou Bauhaus, na které založil experimentální scénu v duchu skupiny De Stijl a konstruktivismu (Triadisches Ballett), která se stala historickým mezníkem v dějinách moderního divadla.

  185 Kč
  Přidat do košíku
  Prodáno
Zobrazují se 1 – 27 z 27 položek