100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje

NameModelStockPrice
100 technických a industriálních staveb Středočeského krajeTIT0062
545 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788086652375Eva DvořákováMimi Fronczak Rogers TITANIC
Czech + English summary1122008
WidthHeightWeight
24,00 cm23,00 cm 1,10 kg

Výpravná publikace představuje v abecedním pořádku sto nejzajímavějších středočeských mlýnů, dolů, hutí, vodních a vodárenských děl, továren, munufaktur, mostů a železnic.

Výpravná publikace představuje v abecedním pořádku sto nejzajímavějších středočeských mlýnů, dolů, hutí, vodních a vodárenských děl, továren, munufaktur, mostů a železnic. Populárně naučné texty, čerpající z dlouholetého bádaní autorů z okruhu Národního památkového ústavu a Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT (Ing. arch. Eva Dvořáková, Ing. Šárka Jiroušková, Ing. arch. Jan Pešta, předmluva doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, Csc.) jsou doplněné dvěma stovkami barevných snímků předního fotografa architektury Pavla Friče.

Ing. arch. Eva Dvořáková (1949)
Od roku 1974 působí v oblasti památkové péče, v Národním památkovém ústavu vede agendu technických památek, věnuje se výzkumu industriálních a technických areálů a objektů. Patří k iniciátorům Sekce ochrany průmyslového dědictví Národního technického muzea v Praze (1987) a je členem vědecké rady Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT. Spoluautorka řady publikací, mj. Industriál_paměť_východiska, Industriální cesty českým středozápadem, Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Industriální skanzen Čechy a Morava.

Ing. Šárka Jiroušková (1970)
Absolventka Stavební fakulty ČVUT (obor Vodní stavby a vodní hospodářství 1994) a kurzu Dějiny architektury a ochrana památek na Fakultě architektury ČVUT, doktorandka FA ČVUT (specializace na pivovarské stavební dědictví). Spolupracuje s Výzkumným centrem průmyslového dědictví při ČVUT v Praze a s Národním památkovým ústavem, přispívá do odborných publikací.

Ing. arch. Jan Pešta (1973)
Památkový architekt, zabývá se lidovými stavbami a technickými památkami, zpracovává stavebněhistorické průzkumy hradů, zámků, tvrzí, městských domů a dalších památek. Od roku 1998 pracuje v Národním památkovém ústavu – územním odborném pracovišti středních Čech, kde připravoval vyhlášení nových památkových zón, nyní se věnuje obnově technických památek a staveb lidové architektury. Publikoval na 180 odborných i populárně-naučných článků a studií, je autorem postupně vydávané pětidílné Encyklopedie českých vesnic a spoluautorem ediční řady Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Pavel Frič (1955)
Fotograf. Podílel se na řadě publikací nakladatelství Titanic, mj. Industriál_paměť_východiska, 20. století české architektury, Czech Republic – Images of Czech Architecture, Obrazy z dějin české architektury, Muzea a galerie v České republice, Národní kulturní památky a památky České republiky zapsané na seznam UNESCO.

Načítám data