Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům

NameModelStockPrice
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho důmMGB008Prodáno
308 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070272176Dana Bořutová Moravská galerie v Brně
Czech1362011
WidthHeightWeight
21,00 cm26,00 cm 0,70 kg

Vydala Moravská galerie v Brně v roce 2010 v rámci projektu
Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně podpořeného grantem
z Norska poskytnutého prostřednictvím Norského finančního...

Vydala Moravská galerie v Brně v roce 2010 v rámci projektu
Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně podpořeného grantem
z Norska poskytnutého prostřednictvím Norského finančního
mechanismu.
Publikace je dostupná v české, anglické a německé verzi.

Načítám data