Forma sleduje smysl / na okraj architektury

NameModelStockPrice
Forma sleduje smysl / na okraj architekturyZROS0101
350 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
978-80-904909-6-3Michal Kohout Obec širšího společenství českých unitářů
Czech1602016
WidthHeightWeight
13,80 cm19,50 cm 0,35 kg

Kniha jednoho z našich předních architektů Michala Kohouta je o významu a rolích architektury ve společnosti. Stavění domů a péče o vystavěné prostředí je fascinující činnost, která zasahuje mnohé oblasti lidského konání i vědění a má praktický dopad na každého z nás. Tento soubor čtivých úvah je proto určen každému, komu není lhostejné, nakolik je estetické a zároveň funkční prostředí, v němž žijeme, a jak na nás působí. Autor se zamýšlí nejen nad obsahem a formou staveb, ale i nad kategoriemi jejich uživatelů a tvůrců, a to včetně mnohých exkurzů do historie, jimiž názorně dokládá kořeny či souvislosti popisovaného jevu.
Přiléhavým mottem celé knihy by bezpochyby mohl být známý výrok filozofa Ludwiga Wittgensteina, který v ní autor také cituje: „Meze architektury jsou mezemi společnosti, které slouží.“

Načítám data