industriál_paměť_východiska

NameModelStockPrice
industriál_paměť_východiskaTIT0052
597 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788086652337Eva DvořákováRobin Cassling TITANIC
Czech + English summary2562007
WidthHeightWeight
30,00 cm22,50 cm 1,60 kg

Fotografická publikace roku 2007
Na veletrhu For Arch 2007 kniha získala Zlatou pečeť jako nejlepší odborná publikace z oblasti urbanismu, architektury a umění
Kniha vyšla v roce 300. výročí založení Českého vysokého učení technického v Praze.

Staré fabriky, užitkové a výrobní haly, pivovary, jatky, cukrovary, vodárny a vodojemy, mlýny a vodní díla, nádraží, hutě, vápenky nebo důlní věže patří do české a moravské krajiny a do obrazu našich měst stejně neodmyslitelně jako historické památky. Kniha dokumentuje autentický stav některých průmyslových objektů a areálů v České republice v rozmezí let 2003 až 2006, představuje unikátní architekturu a typologii industriálních staveb, navazující na odpovídající technologie jednotlivých průmyslových odvětví. Zachycuje nejenom to, co zbylo z průmyslové éry v naší paměti; naznačuje současně východiska pro nové postindustriální využití tohoto dědictví, od stavebních konverzí po alternativní uměleckou inspiraci. Kniha vychází v roce 300. výročí českého technického vzdělávání a těží z mnohaletého bádání památkářů, teoretiků a historiků architektury z okruhu Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT v Praze.

Fotografická publikace roku 2007
Na veletrhu For Arch 2007 kniha získala Zlatou pečeť jako nejlepší odborná publikace z oblasti urbanismu, architektury a umění
Kniha vyšla v roce 300. výročí založení Českého vysokého učení technického v Praze.

Načítám data