Jan E. Koula: Důvěrná architektura

NameModelStockPrice
Jan E. Koula: Důvěrná architekturaVSUP002Prodáno
222 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Marcela Suchomelová Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Czech2082013
WidthHeightWeight
14,50 cm18,00 cm 0,27 kg

Projekt edičního výboru rukopisných textů autobiografické, vlastní literární i přednáškové povahy architekta Jana E. Kouly (1896–1975). Chronologický písemný projev samotného autora, jeho životopisného vyprávění je velmi citlivou osobní zpovědí sledující a mapující v souvislosti s dobovými reáliemi události od architektova dětství téměř po poslední chvíle života. Ke stěžejní kapitole bude ...

Projekt edičního výboru rukopisných textů autobiografické, vlastní literární i přednáškové povahy architekta Jana E. Kouly (1896–1975). Chronologický písemný projev samotného autora, jeho životopisného vyprávění je velmi citlivou osobní zpovědí sledující a mapující v souvislosti s dobovými reáliemi události od architektova dětství téměř po poslední chvíle života. Ke stěžejní kapitole bude patřit vzpomínka na jeho profesní vrchol jako architekta, publicisty i pedagoga. Ostatní kapitoly pak doplňují informace ze života společenského, převážně prvorepublikového „běsnění funkcionalismu“. Mnohé črty se dotýkají přátel i kolegů Jana E. Kouly. K nejpůsobivějším patří kapitola o Koulově dětství a studijních létech, kde je podána faktografická a místopisná črta o Bubenči, o stavebním ruchu bubenečské vilové čtvrti na počátku 20. století. Zároveň je zajímavá a přínosná srovnávací paralela ve vyprávění autora o soudobé architektuře a o prostředí mezi architekty, či text motivovaný Koulovým celoživotním zájmem o lidové stavitelství. Grafické řešení Štěpán Malovec.
……………………………………………
Mgr. Marcela Suchomelová působí jako archivářka Etnologického ústavu AV ČR. Mezi její přední badatelská témata patří historiografie, antropologie i uměnověda, v první řadě však fondy rodinných archivů převážně 19. a 20. století. Spolu s manželem Filipem Suchomelem spolupracuje na databázi dálněvýchodních artefaktů z řady sbírkových fondů paměťových institucí.

Načítám data