Krematorium v procesu sekularizace českých zemí

NameModelStockPrice
Krematorium v procesu sekularizace českých zemíAVCR005Prodáno
350 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788086890517Maréta SvobodováMartina Neradová Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Czech + English summary1842013
WidthHeightWeight
15,00 cm21,00 cm 0,50 kg

Kniha vychází jako druhý svazek ediční řady Epigraphica & Sepulcralia, kterou založil a řídí PhDr. Jiří Roháček, CSc. Centrem zájmu autorky je historie a ideový obsah architektonického typu krematoria a jeho prezentace v širších historických souvislostech.

Text představuje první ...komplexnější pohled na problematiku vznikání krematorií a kremačního hnutí v českých zemích od konce 19. století do počátku 21. století v kontextu procesu sekularizace celé společnosti. Krematorium patří mezi novodobé stavební typy, jejichž vznik úzce souvisí s prosazováním občanských nekonfesijních práv. První projekty iniciovaly společnosti ustanovené za účelem propagace pohřbívání žehem, přímo vycházející nebo navazující na činnost jiných spolků nebo organizací propagujících sekularizaci společnosti. Autorka poukazuje na vzájemnou provázanost mezi kremačními spolky a novostavbami, která se projevila především v symbolické rovině, neboť šok z novodobého pohřbívání byl překonáván ideologickým programem.

Načítám data