Praha moderní. Velký průvodce po architektuře let 1900–1950 / Historické centrum

NameModelStockPrice
Praha moderní. Velký průvodce po architektuře let 1900–1950 / Historické centrumKAVKA1321
399 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
978-80-7432- 204-4Zdeněk Lukeš Paseka
Czech2362012
WidthHeightWeight
15,50 cm24,50 cm 0,65 kg

Průvodce po moderní pražské architektuře první poloviny 20. století.

Průvodce po moderní pražské architektuře první poloviny 20. století zachycuje slovem a obrazem kolem dvou set staveb, nejen těch nejvýznamnějších, jako jsou Obecní dům, dům U Černé Matky Boží nebo Veletržní palác, ale i čistě užitných, které se ve svém úhrnu významně podílejí na moderní tváři města a jeho atmosféře. Průvodce je rozdělen do šesti kapitol podle historických pražských čtvrtí (Staré a Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Josefov a Vyšehrad) a zahrnuje rovněž mapky s vyznačenými objekty a medailony nejvýznamnějších tvůrců. V budoucnu na něj naváže druhý díl, který představí nejvýznamnější objekty z tohoto období v dalších pražských čtvrtích.

Načítám data