Praha - zahrady a parky

NameModelStockPrice
Praha - zahrady a parkyKAR0261
420 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788024626253Božena Pacáková - Hošťálková Karolinum
Czech3202016
WidthHeightWeight
20,00 cm26,00 cm 1,21 kg

Nynější tvář české metropole by měla bezpochyby velmi odlišnou podobu, pokud by v jejím tisíciletém vývoji chyběl proces formování zahrad a parků - hradních, klášterních, palácových, veřejných i soukromých - počínající již ve středověku.

Ucelenou představu o zakládání a utváření pražských zahrad a parků v historických slohových souvislostech, s dominující dobou baroka, načrtává s brilantní znalostí autorka ve vstupní části knihy. Ve druhé části pak věnuje pozornost jednotlivým zahradám nebo parkům. Pro vystižení souvztažnosti s daným územím je prezentuje ve skupinách odpovídajících určité lokalitě, která je uvedena celkovou charakteristikou. S reprezentativními fotografiemi a historickými dokumentačními obrázky knihu dotváří výklad odborných pojmů, přehled dřevin, rejstřík osobností a lokalizace, u vybraných historických zahrad autorka předkládá i vysvětlení jejich specifických prostorových vazeb.

Načítám data