Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů

NameModelStockPrice
Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálůMHMP0113
495 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
978-80-8782817-5Tomáš Dvořák Muzeum hlavního města Prahy
Czech2102016
WidthHeightWeight
22,50 cm22,00 cm 1,00 kg

Doprovodná publikace k výstavě Pražské biografy obsahující vedle výkladových textů zejména bohatý obrazový materiál - plakáty, dobové fotografie, historické plány Prahy s lokacemi biografů a kin i jejich programy - přestavuje místa filmových projekcí v metropoli od konce 19. století až donedávné minulosti.

Autoři si kladli za cíl zejména představit fenomén pestré škály mnohdy svérázných kinosálů vynikajících nejen okázalou reprezentativností, jak tomu bylo v případě premiérových kin fungující na dobrých adresách, ale často spíše pozoruhodnou atmosférou skromněji pojatých biografů spojenou i s nezaměnitelnou „patinou“ vytvořenou dlouhými léty provozu. Toto prostředí bylo příznačné pro desítky oněch „bijáků“ rozesetých po celé Praze, které představovaly jeden z nejrozšířenějších druhů audiovizuální zábavy, dostupné prakticky komukoli. Po řadu desítek let do nich přicházeli diváci za svými oblíbenými filmovými hrdiny a pro drtivou většinu z nich to byla jediná možnost, jak zažívat podmanivou atmosféru filmového promítání.

Publikace nabízí čtenáři především obrazové materiály ze sbírek Muzea hlavního města Prahy i dalších paměťových institucí či dokumentačních korporací, případně sbírek soukromých, a to v podobě plakátů a propagačních letáků spojených s konkrétními pražskými biografy, rovněž tak fotografie kinosálů i ulic a pasáží, z nichž se do „stánků světla a stínů“ vstupovalo. Dobové plány s vyznačením lokací biografů a jejich přehledy z různých let představují množství i rozmístění kin v průběhu měnící se doby.

Načítám data