Rukověť urbanismu: Architektura poznávání a navrhování

NázevČísloSkladCena
Rukověť urbanismu: Architektura poznávání a navrhováníKAVKA302Prodáno
350 Kč
ISBNAutorPřekladatelNakladatelJazykStránekRok vydání
978-80-260-9558-3Jan Jehlík Ausdruck Books
Czech2502016
ŠířkaVýškaVáha
14,50 cm20,50 cm 0,51 kg

"Kniha formuluje teze, ze ktrých se v praxi mohou vybinout metody projektování, dhodnocení a prjekčních rozhodnutí. Je to encyklopedický a z mého hlediska rozsáhlý, skoro opovážlivý záměr: uchopit celý obor a všechny rámcové podmínky tvorby sídel, od základů lidské existence ve světě až k technickým a politickým rovinám rozhodování."

Ivan Reinmann, Technická univerzita Drážďany

Rukověť urbanismu volně navazuje na předchozí knihu Jana Jehlíka Obec a sídlo, o krajině, urbanismu a architektuře, souboru textů s různou formou a různými tématy. Tentokrát však jde o komplexní pojetí přístupu k urbanistickým úkolům, a to v celém spektru činností, od malých k velkému měřítkům, od obecného k dílčímu, od ideje k formě. Text je strukturován ve formě komentovaných tezí a je členěn do tří základních oddílů: Prostředí, Sídlo, Návrh. Vybrané teze jsou ilustrovány autorovými kresbami a schématy. Kniha je osobní výpovědí o schopnostech a možnostech uspořádání myšlenkového světa architekta v kontextu mimořádně obtížného úkolu: porozumět okolnímu prostředí a vědomě navrhnout jeho hodnotnou proměnu. Jan Jehlík vychází ze svých dlouholetých odborných zkušeností v různých rolích, pracoval jako hlavní architekt Ústí nad Labem, projektoval řadu úspěšných staveb a v poslední době vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde je také hlavním řešitelem výzkumných úkolů. Tato kniha je věnována všem, kdo chtějí odhalovat zákonitosti a souvislosti urbanistické tvorby, od studentů přes činné architekty až po zvídavé laiky.

Odborné recenze: Prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., Ing. arch. Adam Gebrian

Načítám data