Sídliště, jak dál?

NameModelStockPrice
Sídliště, jak dál?KAVKA203Prodáno
585 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
978-80-01-05905-0Michal KohoutTomáš Míka ČVUT
Czech2682016
WidthHeightDepthWeight
22,00 cm28,00 cm 4,00 cm1,10 kg

Publikace věnovaná budoucnosti sídlišť, příspěvek k odborné diskusi zaměřené na téma sídlišť a jejich možné regenerace v zemích střední Evropy.

Na sídlištích dnes žije přibližně třetina obyvatel České republiky, v Praze je to dokonce necelá polovina. Doposud jsme se jako společnost při revitalizacích soustředili převážně na jednotlivé objekty a jejich stavebně-technologický standard a příliš jme se nevěnovali hledání dlouhodobé strategie pro rozvoj těchto lokalit.

Jak dál? jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich postupné proměny a v atraktivní součísti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje? Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumu a je rozdělena do tří částí: úvodní teoretická část se věnuje rozboru východisek sídlištní výstavby i obecnému shrnutí možností jejího dalšího vývoje. Druhá prezentuje 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v českých městech. Poslední část publikace je věnována datovým přehledům a grafickým srovnáním: obsahuje výsledky analýz zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání jednotlivých případových studií a přehled nejzajímavějších evropských příkladů regenerace sídlišť z posledních 25 let.

Načítám data