Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura

NameModelStockPrice
Velké dějiny zemí Koruny české - ArchitekturaKAVKA1381
890 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Petr Kratochvíl a kol. Paseka
Czech8082009
WidthHeightWeight
14,50 cm21,00 cm 1,25 kg

Kniha svým rozsahem i čtenářským určením navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru – architektury – od raně středověkých počátků po současnost.

Postihne tak hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu, slohová období románské, gotické, renesanční, barokní a klasicistní architektury, období historismů i proměny moderní architektury, a připomene nejvýznamnější realizace a tvůrce, kteří zde působili. Vedle architektury budou zmíněny i důležité urbanistické koncepce a milníky v rozvoji sídel. Kniha bude kromě černobílých fotografií zahrnovat i dobová vyobrazení a kresby půdorysů, těžiště však bude spočívat v textové části.

Načítám data