Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...!

NameModelStockPrice
Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...!KAVKA3541
985 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087683750Pavel ProuzaDoris Kouba Novela Bohemica
Univerzita J. E. Purkyně
Czech+German3682017
WidthHeightWeight
20,00 cm27,00 cm 1 300,00 kg

Německá sociálnědemokratická architektura komunílního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918 - 1938 / Deutsche sozialdemokratische Archutektur des kommunalen Wohnens in Aussig in den Jahren 1918 - 1938

Kniha Vybudovali jsme…! zachycuje unikátní kapitolu česko-německé architektury a dvojjazyčné vydání pak zpřístupňuje toto kulturní dědictví čtenářům českým i německým. Součástí publikace je bohatá obrazová dokumentace.

V Ústí nad Labem se ve dvacátých a třicátých letech 20. století odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury a urbanismu. Sociálně-demokratická správa v čele se starostou Leopoldem Pölzlem měla oporu v profesionální práci tamějšího městského stavebního úřadu a zejména v jeho architektovi Franzi Josefu Arnoldovi. Výsledkem je dodnes z velké části dochovaná zástavba zaměřená tehdy na sociální bydlení, ale například esovitě prohnuté řadové pavlačové domy na Klíši jsou i z dnešního pohledu jedinečným urbanistickým experimentem. Zásluhou Pavla Prouzy je právě docenění architekta Arnolda, jemuž je věnována obsáhlá kapitola.

Načítám data