Antonín Kybal: Cesty designu a textilní tvorby

NameModelStockPrice
Antonín Kybal: Cesty designu a textilní tvorbyKANT1292
990 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788074372230Lucie Vlčková Kant
Uměleckoprůmyslové museum
CZ2882017
WidthHeightWeight
24,50 cm28,50 cm 1,80 kg

Kniha Antonín Kybal: Cesty designu a textilní tvorby, do které autorskými texty přispěly Lucie Vlčková, Markéta Vinglerová a Alice Hekrdlová, je vybavena bohatým poznámkovým aparátem, biografií s přehledem Kybalovy tvorby, obsáhlou bibliografií a anglickým resumé.

Výpravná a velkoryse graficky upravená publikace Antonín Kybal: Cesty designu a textilní tvorby uceleně mapuje osudy a dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců českého designu 20. století. S vysokou erudicí, avšak čtivě zpracovaná monografie, kterou edičně připravila historička umění Lucie Vlčková, přibližuje jak průkopnickou práci Antonína Kybala na poli textilní tvorby, tak i jeho významné pedagogické působení, úzce svázané s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, a práci na poli teorie designu. Lucie Vlčková životní příběh Antonína Kybala citlivě sestavila nejen z důkladně vytěžených archivních materiálů, ale také ze vzpomínek jeho ženy a dcery a v neposlední řadě z umělcových deníkových záznamů. Sleduje jej v souvislostech společensko-politických zvratů před i poválečného Československa a s nezbytným kritickým odstupem zasazuje jeho dílo do kontextu českého výtvarného umění a designu.

Načítám data