Biedermeier

NameModelStockPrice
BiedermeierSNG0132
420 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788080591885Katarína BeňováElena a Paul Mc Cullough Slovenská národní galerie
slovenština1602015
WidthHeightWeight
22,20 cm28,50 cm 1,10 kg

Výstava zameraná na tzv. „obdobie pokoja“ - biedermeier ponúkne divákovi pohľad na náš výtvarný materiál, obľúbené žánre ako portrét, krajinomaľba, zátišie a žánrové obrázky, z obdobia rokov 1815-1848, doplnené o drobné úžitkové predmety a nábytok. Dôraz bude kladený na reprezentačnú kultúru človeka (šľachtic, mešťan) v tomto období, formovanie občianskeho priestoru.

Biedermeierovská kultúra sa stala dôležitým politickým nástrojom na zachovanie sociálnej stability monarchie. Ústredným fenoménom biedermeieru bolo súkromie, domáci život rodiny, ktorý ponúka vlastný priestor na realizáciu, ale aj rozvoj interiérového vybavenia s dôrazom na praktickosť a komfort. Zároveň sa vytvorila platforma pre moderné zmýšľanie pri zariaďovaní interiérov.

Načítám data