Bulletin Moravské galerie v Brně č. 70

NameModelStockPrice
Bulletin Moravské galerie v Brně č. 70MGB0332
299 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Andrea Březinová Moravská galerie v Brně
Czech + English summary2512014
WidthHeightWeight
20,50 cm26,50 cm 0,81 kg

Číslo 70 Bulletinu MG je věnováno módě a textilu.

Dva tematické celky jsou věnované statím zaměřeným na změnu současného výstavního diskurzu v prezentaci textilu, který se snaží propojit různé druhy umění a poukázat na kulturně historická a sociální východiska a dále unikátním sbírkovým předmětům textilního charakteru z významných muzejních sbírek, interpretaci historických módních stylů a obrazu módy v médiích. Na závěr je zde zařazeno několik rozhovorů s významnými textilními výtvarníky a oděvními designéry, jejichž reflexe vlastní tvorby má pro budoucí interpretaci nezastupitelný význam.

Načítám data