PROTO. Grafický design a současné umění

NameModelStockPrice
Discount 50%
PROTO. Grafický design a současné uměníTRA001Prodáno
380 Kč
190 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087259221Petr Babák Tranzit
Czech2442013
WidthHeightWeight
17,00 cm24,00 cm 0,55 kg

Souborná publikace Proto, mapující grafický design s přesahem do současného umění, je rozdělená do třech kapitol. První kapitola s názvem Manifest vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti...

Souborná publikace Proto, mapující grafický design s přesahem do současného umění, je rozdělená do třech kapitol. První kapitola s názvem Manifest vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti. Nečitelnost, kapitola druhá, ukazuje příklady dekonstrukce přesunu sdělení od formy k příjemci, víceznačnost tohoto metajazyka. Nesrozumitelnost a nečitelnost se stávají tématy autorů, kteří problematizují podstatu médií i lidské komunikace jako takové. Třetí kapitola Je to design klade otázku, zda je grafik umělcem? Je umělec designérem? Pozice obou oblastí se v této kapitole vzájemně prolínají. Autonomizace obvykle „užité“ sféry ústí k experimentálnímu a autorskému grafickému designu. Koedice s tranzit.cz a Quick brown fox jumps over the lazy dog.
………………………………………
Petr Bosák (absolvent Ateliéru tvorby písma a typografie VŠUP) a Robert Jansa (absolvent Ateliéru grafického designu a nových médií VŠUP) založili internetový projekt Advancedesign.org, který byl koncipován jako místo pro prezentaci nejširšího spektra soudobého grafického designu, a zároveň pod touto hlavičkou pracovali na různých projektech pro kulturní sféru. Od roku 2011 působí ve studiu 2011 Designers. Získali cenu TypoDesignClubu (2013), Nejkrásnější české knihy (2010, 2012, 2013) a hlavní cenu v kategorii do 35 let na 24. bienále grafického designu Brno (2010).

Načítám data