Tiché revoluce uvnitř ornamentu

NameModelStockPrice
Tiché revoluce uvnitř ornamentuVSUP011Prodáno
740 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788086863184Lada Hubatová-VackováBernd Magar (NJ)
Czech2882012

Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930 / Silent Revolutions in Ornament. Studies in Applied Arts and Crafts from 1880–1930...

Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930 / Silent Revolutions in Ornament. Studies in Applied Arts and Crafts from 1880–1930

Kniha upozorňuje na opomíjený experimentální a inovativní potenciál ornamentalismu mezi lety 1880 a 1930 (tj. od kritické recepce historismu přes secesi, ranou modernu a avantgardu až k meziválečnému modernismu). Ornamentální teorie a praxe patří k důležitým kapitolám dějin umění a jsou zásadní pro pochopení revolučních změn, které nastolily umělecká avantgarda a modernismus na počátku 20. století, přestože ty se k dědictví ornamentalismu stavěly zády. Publikace je souborem čtrnácti studií, které se zabývají otázkou ornamentální teorie a praxe nejen ve vztahu k dekorativnímu umění a uměleckému průmyslu, ale také ve vztahu k soudobé přírodovědě (botanika, mineralogie, optika, fyziologie vidění) a autonomní umělecké abstrakci. Autorka na konkrétních příkladech představuje ideový a duchovní rozsah ornamentalismu a připomíná nekonvenční pedagogické postupy v rámci nauky zaměřené na „zdobení“ předmětů. Kniha obsahuje také 360 barevných reprodukcí. Překlad Daniel Morgan a Kathleen Hayes. Grafickou podobu navrhli Luboš Drtina a Tomáš Brousil.
……………………………………………
Doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. přednáší dějiny moderního umění a designu na VŠUP. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou významné a oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (VŠUP 2011), která vyšla i v anglické jazykové mutaci, a také spoluautorkou katalogu Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let (VŠUP 2007).

Načítám data