Hradní fotoarchiv 1918-1933

NameModelStockPrice
Hradní fotoarchiv 1918-1933PART0371
200 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Milena BěličováKateřina Hilská Národní muzeum
Czech + English 1922008
WidthHeightWeight
24,50 cm28,50 cm 1,30 kg

Hradní fotoarchív 1918-1933 je publikace, která představuje stejnojmenný fotografický fond od jeho vzniku až po současné odborné zpracování a zpřístupnění v Archivu Národního muzea. Kniha obsahuje fotografie z éry "budování státu", hospodářské krize, politického extremismu, ale také neznámé, dosud nepublikované snímky a příspívá tak k rozšíření ikonografického povědomí československých dějin.

Kniha Hradní fotoarchiv byla vydána pod záštitou prezidenta Václava Klause a s podporou Grantové agentury České republiky projektu Před objektivem T. G. Masaryk a jeho doba. Hradní fotoarchiv 1918–1933. Dvojjazyčná publikace vyšla v roce 2009, přestože nese vročení 2008. Dílo představuje fotografický fond Hradní fotoarchiv od jeho vzniku až po současné odborné zpracování a zpřístupnění v Archivu Národního muzea. Textový celek tvoří části nazvané Hradní fotoarchiv, Obrázková propaganda, Budování státu, K fotogra­fiím, rovněž doprovázené fotografiemi. Následuje nejrozsáhlejší Obrazová část na 127 stranách, závěr knihy je tvořen krátkým doslovem ředitele Národního muzea Michala Lukeše a informacemi o autorech. Na přebalu publikace nás vítají usmívající se děvčata z Pojizeří v místních krojích, poslední obrázek je věnován Masarykovým dcerám, Alici a Olze s jejími syny. Nechybí ani snímky vzbuzující úsměv, jako třeba TGM s kapesníkem na hlavě, chránící se proti slunci, nebo obrovská busta Masarykova na oltáři během I. dělnické olympiády Svazu DTJ a prezident s americkými Čechy či spíše Češkami. Další ilustrace jsou věnovány oficiálním příležitostem a spojeny se životem obyvatelstva československého státu. Doba „budování státu“ obsahuje řadu neznámých, dosud nepublikovaných snímků, které oživují tváře aktérů a událostí čtenáři dosud nepoznaných. Doprovodný text přináší informace o významných a zajímavých skutečnostech, jako například vzniku úřadů vládní a výkonné moci, tiskové služby, ale třeba i o tom, že se na pořizování fotodokumentace svými návrhy podílel také sám T. G. Masaryk s rodinou. Prezident vycházel ze svých válečných zkušeností s rolí žurnalistiky a propagandy, byl si vědom potřeby poskytovat veřejnosti údaje o událostech týkajících se vznikajícího státu a prezidentského úřadu, stejně jako jiných oblastí života. Pořizování fotografického archivu se nakonec stalo součástí činnosti státní tiskové služby. Do služeb tiskového odboru, který budoval spisový a obrazový archiv, vstoupil v roce 1919 pozdější dlouholetý úřední fotograf – akademický malíř Jano Šrámek. Ve třicátých letech začala této službě konkurovat Československá tisková kancelář a další agentury. Poslední foto pořídil hradní fotograf Jano Šrámek na Nový rok 1933. Tímto rokem končí soubor Hradní fotoarchiv, a je tak současně zdůvodněno publikování právě tohoto celku. Slovní doprovod k fotografiím je sepsán s potřebnou erudicí a přehledem, je doplněn pečlivě zpracovanými odkazy. Kniha je obrazovým svědectvím o první Československé republice, považované za nejúspěšnější období novodobých českých dějin. Snad bychom uvítali ediční poznámku o zpracování textu a metodice výběru fotografií. Můžeme si klást otázku, proč byly zahrnuty ty či ony fotografie, na nichž přitom chybí záběr prezidenta. Autoři k tomu sami udávají, že kniha zachycuje výběr nejzajímavějších fotografií z Hradního fotoarchivu. Čtenář ovšem postrádá soupis snímků a osobní rejstřík s odkazy na obrázky. Důvody jsou zřejmě technického rázu. Pořizováním těchto doplňků by se patrně neúnosně prodloužila příprava i tak náročného tisku. Publikace spolu s internetovou databází na webových stránkách Národního muzea nicméně významně obohacuje a doplňuje naše historické poznání o vizuální představy, činí je plastičtějším. Obrazový materiál Hradního fotoarchivu je zábavný i poučný, poskytuje všestranné svědectví o své době a je významným příspěvkem podpory historické paměti a národní identity.

Načítám data