Josef Sudek

NameModelStockPrice
Josef SudekFTOR003Prodáno
300 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
978-80-7215-506-4Anna FárováDerek Paton Torst
Czech + English 1522002
WidthHeightWeight
16,00 cm18,00 cm 0,42 kg

11. svazek edice Fototorst. Monografie nejvýznamnějšího a nejznámějšího českého fotografa Josefa Sudka. Kniha přináší 80 barevně reprodukovaných fotografií ze všech období jeho tvorby. Josef Sudek (1896–1976) svá vrcholná díla vytvořil ve zralém věku – poté, co rezignoval na vlivy moderních proudů.

11. svazek edice Fototorst. Monografie nejvýznamnějšího a nejznámějšího českého fotografa Josefa Sudka. Kniha přináší 80 barevně reprodukovaných fotografií ze všech období jeho tvorby. Josef Sudek (1896–1976) svá vrcholná díla vytvořil ve zralém věku – poté, co rezignoval na vlivy moderních proudů. Ještě ve 30. letech odrážely jeho fotografie především vnější svět. Teprve od 40. let našel obratem k sobě samému svou nezaměnitelnou tvůrčí podobu. Tehdy začaly vznikat jeho později proslavené pohledy z okna ateliéru a pozoruhodná zátiší, oboje zpracované kontaktním průmětem různě velkých negativů v pozitiv. Kontinuitu Sudkovy práce nepřerušila ani válka ani poválečný vnější tlak, který nutil umělce řídit se doktrínou socialistického realismu. V té době se Sudek naopak vrátil k piktorialismu svých počátků a v řadě svých prací předjal pozdější vývoj fotografie k postmoderní syntéze, aby se tak stal stále živým zdrojem inspirace pro další generace.

Načítám data