Bulletin of the National Gallery in Prague XII-XXIII/2012–2013

NameModelStockPrice
Bulletin of the National Gallery in Prague XII-XXIII/2012–2013NG0353
424 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070355428Jan Klípa (ed.) Národní galerie
English1602013
WidthHeightWeight
21,00 cm30,00 cm 0,70 kg

Jako jediné odborné periodikum Národní galerie v Praze a jeden z nástrojů poznání a zveřejňování umění z jejích sbírek se zaměřuje v plném českém znění i ve světových jazycích (většinou anglicky) na prezentaci nových poznatků o známějších i opomenutých sbírkových předmětech a souborech i dílčích výsledků badatelské práce galerijních odborníků a jejich domácích kolegů formou studií a zpráv.

Načítám data