Čechy-Sasko: Jak blízko, tak daleko

Čechy-Sasko: Jak blízko, tak daleko
NameModelStockPrice
Čechy-Sasko: Jak blízko, tak dalekoNG0822
470 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070357132Marius Winzeler – Olga Kotková (eds.) Národní galerie v Praze
CZ/DE1602019
WidthHeightWeight
21,00 cm27,00 cm 0,70 kg

Průvodce stejnojmennou výstavou osvětluje poprvé změny a dynamiku sousedských vztahů mezi Čechami a Saskem v průběhu tisíciletí. Jeho cílem je akcentovat užší vazby ve všech rovinách (obchod, náboženství, vzdělání, komunikace, umění a jiné) s ohledem na zajímavé projevy hmotné kultury a význačná střediska umění. Pro pochopení všech dobových fenoménů slouží i širší historické souvislosti (Evropa v 10. století, období reformace, třicetiletá válka atd.).

Načítám data