Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence: Výtvarné umění a literatura 1800–1950

NameModelStockPrice
Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence: Výtvarné umění a literatura 1800–1950CH152
690 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788090453470Tomáš Winter, Pavla Machalíková (ed.)Robin Cassling Galerie výtvarného umění v Chebu
Arbor vitae
Ústav dějin umění Akademie věd ČR
CZ1602017
WidthHeightWeight
19,00 cm29,00 cm 0,62 kg

Svět cirkusu v českém umění.

Kniha reflektuje cirkusový svět v českém výtvarném umění a literatuře. Zpřítomňuje fenomén cirkusu v českém prostředí od počátku 19. století do poloviny 20. století, a to v širších souvislostech evropského umění. Cirkus s typickými postavami artistů, klaunů a krotitelů exotických zvířat je svébytným světem, odlišným od každodenní reality. Divákům poskytuje nebývalou podívanou a nové smyslové zážitky. Vedle prací známých autorů, mezi něž patřili Bohumil Kubišta, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Vítězslav Nezval nebo Eduard Bass, představuje i díla pozapomenutých tvůrců. Řada umělců se přímo ztotožňovala s akrobaty či použila postavu smutného, melancholického klauna ke ztvárnění vlastních psychických stavů, případně jako prostředek metafory celospolečenského dění. Kniha přehledně zachycuje i historii cirkusu jako takového. Nápaditá grafická úprava pracuje s cirkusovými atributy. Kniha je uzavřena anglickým resumé.

Načítám data