Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000

NameModelStockPrice
Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000KAVKA375Prodáno
2 250 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788090453487Taťána Petrasová, Rostislav Švácha Arbor vitae societas
Artefactum
CZ9922017
WidthHeightWeight
23,00 cm28,90 cm 3,90 kg

Kniha Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v širokém časovém rozmezí. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. 

Kniha Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000 editorů Taťány Petrasové a Rostislava Šváchy sleduje dějiny umění v Čechách a na Moravě v širokém časovém rozmezí. Zachycuje vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby, osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané „rodinky“, skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které dohromady spojuje osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských a politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V „rodinkách“ se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýraznější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po Krištofa Kinteru, Federica Díaze a jiné současné umělce. Kniha vzácně spojuje erudovanost více než 30 autorů, odborníků na jednotlivá období z Ústavu dějin umění AV ČR, a kultivovaný a srozumitelný jazyk. Je tak dostupná každému zájemci o výtvarné umění a stává se základní příručkou nejen pro odborníky, studenty humanitních oborů, ale i pro širokou veřejnost. Vychází v české a anglické mutaci.

Načítám data