Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939

NameModelStockPrice
Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939KAVKA3531
349 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788090693708Ondřej Durczak Fotod
CZ2082018
WidthHeightWeight
16,50 cm23,80 cm 0,75 kg

Publikace Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939 je základním úvodem do problematiky fotografie v přírodních vědách v období prvního sta let jejího vývoje. Neviditelné druhy elektromagnetického záření, mikroskopické struktury látek, makroskopické vesmírné objekty, atmosférické změny počasí, psychopatologické projevy chování člověka, popularizačně naučné katalogy zvířat nebo výzkum fází pohybu. To vše lákalo k horlivému zaznamenávání na fotografické materiály. 
Kniha popisuje vybrané vědecké oblasti, v nichž se fotografie stala nenahraditelnou pomůckou výzkumu.

Načítám data