FILLA - FULLA | Osud umělce - katalog výstavy

NameModelStockPrice
FILLA - FULLA | Osud umělce - katalog výstavyProdáno
490 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788080592158Katarína Bajcurová (ed.) Slovenská národná galéria
SK, ENG2382018
WidthHeightDepthWeight
18,10 cm26,20 cm 3,00 cm1,05 kg

Katalog vyšel k výstavě FILLA - FULLA | Osud umělce - Osud umelca v Slovenskej národnej galérii.

250 stránkový katalog s úvodem od Alexandry Kusé, studií Vojtěcha Lahody Emil Filla, koncept československého národa T. G. Masaryka a „naše" Slovensko a studií Kataríny Bajcurové: Československé koncepty Ľudovíta Fullu. Katalog je zároveň textovým a obrazovým průvodcem k výstavě s kapitolami identickými s členěním výstavy.

250 stránkový katalog s úvodem od Alexandry Kusé, studií Vojtěcha Lahody Emil Filla, koncept československého národa T. G. Masaryka a „naše" Slovensko a studií Kataríny Bajcurové: Československé koncepty Ľudovíta Fullu. Katalog je zároveň textovým a obrazovým průvodcem k výstavě s kapitolami identickými s členěním výstavy. 

Emil Filla bol mnohotvárnou osobnosťou, nielen maliarom, sochárom a grafikom. Disponoval prenikavým intelektom, pôsobil tiež ako zberateľ, teoretik a historik umenia, spisovateľ, organizátor výtvarného života. Spoluformoval smerovanie kultúrneho diania v Čechách už krátko pred prvou svetovou vojnou a hlavne v medzivojnovom období. 

O generáciu mladší Ľudovít Fulla vyrástol v pražskom kultúrnom prostredí a na Slovensku sa tiež venoval teoretickému diskurzu moderného umenia a progresívne zameranej pedagogickej činnosti. Originálnym spôsobom a každý inak, transponovali súdobé umelecké trendy (hlavne kubizmus) i podnety zo staršieho umenia (starí Holanďania v prípade Fillu, stredoveké maliarstvo a ikonopis u Fullu), vo svojej tvorbe nastoľovali otázky modernity a tradície, konfrontovali sa s problematikou „európanstva" a národnej identity - národného mýtu, inšpirovali sa ľudovým umením, folklórom, reagovali na spoločenské dilemy čias, v ktorom žili a tvorili. 

Načítám data