Jiří Kolář: Úšklebek století

NameModelStockPrice
Jiří Kolář: Úšklebek stoletíNG0664
700 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070356869Marie Klimešová, Milena KalinovskáLinda Leffová, Stephan Delbos, Martina Neradová Národní galerie
CZ/EN2082018
WidthHeightWeight
21,30 cm27,00 cm 0,90 kg

Publikace doprovází stejnojmennou výstavu Jiřího Koláře v paláci Kinských. Jejím záměrem je představit autora neobvykle, jako mimořádnou a nadčasovou osobnost, jejíž tvorba spojuje obsahovou naléhavost a břitce kritické hodnocení světa s literárním a výtvarným experimentem mezinárodního významu. 

Vedle textů Marie Klimešové a Mileny Kalinovské publikace obsahuje reprodukce málo známých či zcela neznámých prací různých tvůrčích období a výtvarných postupů. Na reprezentativní ukázky z proslulého cyklu Týdeník 1968 navazuje sedm dalších tematických bloků, které potvrzují, že odvahou a vnitřní svobodou Kolářovo dílo dodnes neztrácí svoji aktuálnost. Novému přístupu k umělcově tvorbě odpovídá též nekonvenční grafická úprava publikace, jejímiž autory jsou 2018Designers.

Načítám data