Klášter sv. Anežky České. Průvodce Areálem.

klášter sv. anežky
NameModelStockPrice
Discount 44.5%
Klášter sv. Anežky České. Průvodce Areálem.1
360 Kč
200 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070356258Helena Dáňová – Štěpánka Chlumská (edd.) Národní galerie
CZ2322016
WidthHeightWeight
20,00 cm30,00 cm 1,05 kg

Průvodce areálem Anežského kláštera, od 60. let 20. století využívaným Národní galerií v Praze, který si dodnes uchoval původní dispozici dvojkláštera klarisek a menších bratří.

Byl  založen ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou Českou, která zde působila téměř půlstoletí. Ve svatyních této mimořádné gotické stavby se konaly královské korunovace i pohřby a dle legendistů se zde odehrálo i množství zázraků, o čemž přehledně pojednává bohatě ilustrovaný průvodce, který vychází u příležitosti otevření zrekonstruovaných tamějších zahrad s  pozůstatky kláštera menších bratří  a otevření nového prohlídkového okruhu s historicky první expozicí zdejšího lapidária. Obsahuje kapitoly, věnované osobnosti Anežky České, stavebním dějinám kláštera a jeho moderní historii, fenoménu kláštera klarisek a dvojkláštera ve středověku, na něž navazuje průvodce areálem a katalog expozice lapidária. 

Načítám data