Michal Gabriel

gabriel obálka
NameModelStockPrice
Michal Gabriel1
1 000 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788074370076Martin Dostál, Renata SkřebskáStuart Hoskins Kant
Czech+English1842009
WidthHeightWeight
24,50 cm29,00 cm 1,40 kg

Sochy Michala Gabriela, člena legendární skupiny Tvrdohlaví, mají v nové umělcově monografii své příběhy i tajemství, svůj povrch i vnitřek, bývají samy i ve skupinách. Ocitají se ve sklepeních, na náměstí, v lese i v galeriích...

Sochař Michal Gabriel (nar. 25. února1960 v Praze) se dlouhodobě zabývá několika tématy, které se dotýkají situace současného sochařství. Prvním je zkoumání možností aktuální figurální plastiky, s vědomím její historické kontinuity, a také s přesvědčením, že lze na tomto poli objevovat stále ještě nová a překvapivá řešení. V tradici zakotvená plastika má výrazné narativní schopnosti, které v interakci mezi sebou a také v kontextu vnímání diváka otevírá množství příběhových rovin. Druhým výrazným zájmovým polem Michala Gabriela je pak povrch jím vytvářených artefaktů, což má své souvislosti mimo jiné s fraktálovým myšlením a s estetickými nároky na vnímání plastik. Povrch plastiky je něco, co už od starého Egypta rozehrává hru mezi skutečností a jejím abstrahováním. Vizuální zkušenost diváka je tak vystavena šálení smyslů a nutnosti domýšlení reality.

Načítám data