Oldřich Blažíček (1887-1953)

Monografie Oldřicha Blažíčka (1887-1953)
NameModelStockPrice
Oldřich Blažíček (1887-1953)KAVKA4212
2 000 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788020027412Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška Havlová Academia
CZ8322019
WidthHeightWeight
20,80 cm26,30 cm 3,80 kg

Český malíř Oldřich Blažíček (1887–1953) patřil ke generaci umělců, která se uplatnila se vznikem první republiky, kdy se vypracovala nová společenská a kulturní elita, nadšená pro ideje nového státu. Blažíček byl malířem plenéru, krajiny zachycoval ve všech ročních dobách, nejčastěji v zimě a v předjaří. Mimořádná schopnost vystihnout interiéry architektur mu vynesla profesuru kreslení a malby na ČVUT v Praze. Monografie obsahující dosud nepublikované písemné dokumenty a fotografie z jeho pozůstalosti ukazuje Blažíčka jako umělce, pedagoga a veřejně činnou osobu, věnuje se výstavní a spolkové činnosti i rodinnému a společenskému prostředí a zároveň odráží atmosféru jeho doby. Monografie je doplněna dosud nejrozsáhlejším soupisem malířova díla.

Načítám data