Oldřich Hamera

Oldřich Hamera
NameModelStockPrice
Oldřich HameraKAVKA4162
999 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788088256113Eva Čapková Arbor vitae
CZ2562019
WidthHeightWeight
23,50 cm27,00 cm 1,60 kg

Kniha Evy Čapkové "Oldřich Hamera" přináší vůbec poprvé přehled vývoje Hamerova grafického díla od šedesátých let do současnosti.

Oldřich Hamera (1944) je bez vší pochyby jedním z nejoriginálnějších umělců, spojujících ve své osobě hned několik talentů. Vedle výtvarného, je nezpochybnitelně i literární, pedagogický a rétorický. Přesto zůstal ve stínu. Za komunismu nedobrovolně a posléze z vlastního rozhodnutí, nechtěje se podílet na komercionalizaci „kulturního provozu“. Kniha přináší vůbec poprvé přehled vývoje Hamerova grafického díla od šedesátých let do současnosti. Přestavuje nejen netradiční techniky objevené v polovině padesátých let jeho „učitelem“ a našim předním grafikem Vladimírem Boudníkem, jež Hamera upravuje a dodnes rozvíjí, ale i vlastní monotypické postupy a poodhaluje tajemství své tvorby. Hamerovo dílo je ukázkou stírání hranic mezi uměleckou tvorbou a jednotlivými vědními obory, kterým se umělec po celý život s vášní věnuje – mineralogie, paleontologie a geologie. V textové části knihy Hamera vypráví o svém přátelství s Vladimírem Boudníkem, Bohumilem Hrabalem, se kterým prožil více než třicet let, i o setkáních s dalšími osobnostmi kulturního života. Kniha se věnuje také Hamerově neoficiální vydavatelské činnosti sedmdesátých a osmdesátých let.

Oldřich Hamera Oldřich Hamera Oldřich Hamera
Načítám data