Otevři zahradu rajskou -Benediktini v srdci Evropy 800-1300

NameModelStockPrice
Otevři zahradu rajskou -Benediktini v srdci Evropy 800-13001
1 300 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070355503kolektiv autorů Národní galerie
CZ4902014
WidthHeightDepthWeight
24,50 cm29,50 cm 4,50 cm1,00 kg

Výstavní katalog v rozsahu dosud nebývalém dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy počínaje epochou vlády Karla Velikého přes období otonské a románské až na práh vrcholné gotiky. 

Výstavní katalog v rozsahu dosud nebývalém dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy počínaje epochou vlády Karla Velikého přes období otonské a románské až na práh vrcholné gotiky. Prezentuje uměleckořemeslná díla, iluminované rukopisy, monumentální kamenné a dřevěné sochy, mince, listiny, ale rovněž ojediněle dochované předměty denní potřeby, jako jsou psací potřeby, nádobí či součásti oděvu. Dramatické období christianizace střední Evropy je zde nahlíženo optikou benediktinského řádu. Titul vyšel u příležitosti rozsáhlé výstavy v Národní galerii Otevři zahradu rajskou

Prosba „Otevři zahradu rajskou“ je převzata z modlitby slavného Sugera, opata kláštera Saint Denis u Paříže. Národní galerie v Praze zvala jejím prostřednictvím k návštěvě jedinečné výstavy raně středověkého umění. Dosud nikdy se u nás nepodařilo shromáždit vybraná díla dané epochy v takovémto počtu a především v takovéto kvalitě. Na dvě stě padesát exponátů svezených z celého Česka a ze šesti dalších zemí dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy.

Načítám data