Pocta suknu. Textil v kontextu umění

NameModelStockPrice
Pocta suknu. Textil v kontextu uměníOSM001Prodáno
480 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788090718500Emma Hanzlíková, Markéta Vinglerová (eds.) 8smička
CZ2562018
WidthHeightWeight
17,30 cm24,00 cm 0,77 kg

Publikace vychází při příležitosti stejnojmenné výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu umění, která probíhá v Zóně 8smička v Humpolci ve dnech 19. dubna - 12. srpna 2018, kterou kurátorovaly Emma Hanzlíková a Markéta Vinglerová. Mezi vystavujícími jsou čeští umělci celého 20. století i současnosti, jako František Drtikol, Jaromír Funke, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Stanislav Kolíbal, Zorka Ságlová, Milena Dopitová, Johana Pošová a mnozí další.

Médium textilu bylo dlouhá léta chápáno jako ryze ženská doména a nejčastěji bývá spojováno s domácí tvorbou umělkyň. Textil však jako svůj vyjadřovací prostředek využívá daleko více výtvarníků. Pro některé je práce s tkaninou obohacením a výzvou, pro jiné denní rutinou. Inaugurační výstava v zóně 8smička zahrnuje podstatná díla, která vznikla v rozmezí začátku minulého století a nejaktuálnější současnosti. Představuje průřez napříč generacemi a snaží se narušit stereotypní vnímání textilu jako dekorativního užitého umění. Poukazuje na aktuální tendenci zvýšeného zájmu o toto médium a naznačuje jeho mnohovrstevnatost či nové způsoby čtení. Zároveň je poctou nejen humpoleckému suknu, ale všem textilním výtvarníkům, kteří byli dlouhá léta opomíjeni a marginalizováni. Výstavu doprovodí komentované prohlídky s kurátorkami, výtvarné dílny a další program, který bude postupně zveřejňován.

Načítám data