Postkonceptuální přesahy v české kresbě

NameModelStockPrice
Postkonceptuální přesahy v české kresběKAVKA3051
660 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788074149566Lenka SýkorováRichard Janda, David Peter Mark, David John Gardner, Miroslav Zelinský Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
CZ1602015
WidthHeightWeight
22,50 cm27,50 cm 0,90 kg

Publikace je zaměřena na fenomén kresby a její různé aspekty v současné tvorbě mladých českých (potažmo slovenských) umělců. Přináší teoretický pohled na vývoj české kresby v letech 2000–2015.

 
 

Publikace je rozdělena do dvou částí. První je teoretickým vhledem do problematiky uchopení současné kresby. Na této části se podíleli akademičtí pracovníci z Katedry dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Ourkyně v Ústí nad Labem. Druhá, obrazová část publikace přináší dokumentaci kurátorských projektů výstavy Nulla Dies Sine Linea: Postkonceptuální přesahy v české kresbě v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem v roce 2014 a výběr ze série výstav v Galerii Altán Klamovka v Praze v letech 2014-2015. Její podstatná část je věnována představení profilů umělců, a to jak zapojených do dvouletého výzkumu, který vydání knihy předcházel, tak i těch, kteří byli vybráni, aby doplnily pohled na současnou českou kresbu.

Načítám data