Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)

NameModelStockPrice
Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)4
440 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087989807Veronika Rollová VŠUP
CZ2642019
WidthHeightWeight
15,00 cm22,50 cm 0,60 kg

Nová kniha nakladatelství UMPRUM z roku 2019 sleduje proměnu Pražského hradu mezi lety 1948 až 1968 na rovině architektury i funkční náplně prostor.

Pražský hrad je tradičním sídlem státní moci a jeho silná pozice symbolu české, respektive československé státnosti byla rozvinuta prvním československým prezidentem T. G. Masarykem, který z něj učinil svou rezidenci a prostor reprezentace mladého demokratického státu. Publikace se zaměřuje na proměnu Pražského hradu v časovém rozmezí let 1948 až 1968 v souvislosti s tím, jak se měnil úhel pohledu na funkce, které by mělo tradiční sídlo státní moci plnit. Na jejich definování se významně podíleli prezident a jeho kancelář, v průběhu sledovaného období se do tohoto procesu zapojili rovněž ideologové KSČ a představitelé československého výtvarného umění, architektury a vědy. Práce se soustředí na krátkodobé i trvalé architektonické úpravy hradního areálu zaměřené na širokou veřejnost a na vývoj zdejšího výstavního programu. Sleduje rovněž institucionální pozadí této proměny.

Načítám data