Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...

kniha o Strašnicích
NameModelStockPrice
Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...MHMP0172
495 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087828397Ludmila Stránská (ed.)Lucie Kasíková Muzeum hlavního města Prahy
CZ2122018
WidthHeightWeight
22,50 cm31,00 cm 1,70 kg

Další z řady vynikajících publikací vydávaných Muzeem hlavního města Prahy tentokrát mapuje čtvrť Strašnice s podtitulem "...zahrada Prahy, brána armád...". V této podrobně zpracované   studii naleznete bohatý obrazový materiál zahrnující především původní fotografie, mapy, plány a dokumenty. Součástí jsou také přiložené mapy Strašnic z let 1841 a 1938 (Císařské otisky stabilního katastru a orientační plán hlavního města Prahy s okolím). Ke knize je navíc samostatně přiložené také resumé v anglickém jazyce.

Strašnice leží v pražském předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou, která se dotkla hlavního města Českého království. Bylo tomu tak za husitských válek, za války třicetileté, za válek o rakouské dědictví a války sedmileté, důležitou roli sehrály Strašnice i v moderní době během pražského povstání v květnu 1945.

Původní nevelká ves o několika málo číslech popisných, ležící však na důležitých obchodních cestách, se v 18. a 19. století postupně rozrůstala. Na konci 18. století vznikly Nové Strašnice. Stavební boom pak zaznamenáme na přelomu 19. a 20. století a posléze během počátku 20. století a za první republiky, kdy se Strašnice staly důležitou rezidenční oblastí pražských středních vrstev.

V druhé polovině 20. století vzniklo ve Strašnicích nebo v těsném sousedství několik důležitých závodů (Tesla, Mitas, Jawa, Chirana). V této době je zastavěna téměř všechna plocha strašnického katastru – již na přelomu čtyřicátých a padesátých let tu vzniká sídliště Solidarita, poté vyrůstá nová, z velké části panelová výstavba i v dalších strašnických lokalitách. Na počátku devadesátých let 20. století byl postaven po šedesátiletém úsilí ve Strašnicích kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.

Načítám data