Svatební košile

NameModelStockPrice
Svatební košileProdáno
1 500 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
TTTKarel Jaromír Erben Vyšehrad
CZ311999

Bibliofilní vydání Erbenovy Svatební košile, ilustrované Alénem Divišem.Jeden z 2000 vydaných výtisků, graficky upravil František Tichý. Původní pap. obálka s chlopní, ve které jsou volně vložené nerozřezané tiskové archy. 

Vyzdobil Alén Diviš. ( 13 celostránkových ilustrací a jedna viněta na titulním listu) Grafická úprava: František Tichý. Technický redaktor: Jaroslav Polák. Korektor: Břetislav Hodek. Šéfredaktor: Miloslav Drahota.

Ze sazby písma Baskerville-Monotype vytiskly text knihtiskem, obrazovou část ofsetem tiskařské závody Svoboda n. p. závod 2 v Praze.

Načítám data