Světlá komora

NameModelStockPrice
Světlá komoraKAVKA361Prodáno
174 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788086603285Roland BarthersMiroslav Petříček Fra
CZ1242005
WidthHeightWeight
11,00 cm18,00 cm 0,22 kg

Světlá komora - poznámka k fotografii. Základní text teorie fotografie.

Poslední kniha nejznámějšího francouzského sémiotika Rolanda Barthese (1915–1980) je pozoruhodný text o fotografii, v němž překračuje sémiotická východiska svých starších textů a fenomén fotografie se mu stává podnětem nejen k proměně metodologie, ale, a to především, k hlubšímu filozofickému zamyšlení. Světlá komora. Poznámka k fotografii (La chambre claire. Note sur la photographie, 1980) patří k základním pracím teorie fotografie, spolu s knihami Susan Sontagové, Johna Bergera, Viléma Flussera a dalších vyvolala na počátku 80. let nový zájem o fotografii jako kulturní fenomén.

Načítám data