Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazov

umenie na slovensku obálka
NameModelStockPrice
Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazovSLOV0332
699 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788080854355Zuzana Bartošová a kol. Slovart
SK2562009
WidthHeightWeight
23,50 cm28,50 cm 1,60 kg

Publikace Umenie na Slovensku: Stručné dejiny obrazov nabízí přehledné putování dějinami obrazů na Slovensku od nejstarších dob až po současnost.

Z oficiálního textu nakladatele: 

Publikácia, ktorá voľne nadväzuje na knihu Architektúra na Slovensku – stručné dejiny, prehľadne rozpráva o dejinách výtvarného umenia na Slovensku od najstarších čias podnes. Jej ambíciou je tak ako v predchádzajúcom prípade priblížiť časť nášho kultúrneho dedičstva širokej verejnosti prehľadným a komunikatívnym spôsobom. Jednotlivé obrazy predstavujú autori publikácie nielen z hľadiska umenovedných kritérií, ale aj všeobecnejšie s ohľadom na ich význam v širšom kontexte dejín doby, teda v súvislosti s vývinom civilizácie a spoločnosti. Rozmanité a plastické rozprávanie, prvé svojho druhu na Slovensku, má ambíciu stať sa neodmysliteľnou súčasťou domácich knižníc.

 

Načítám data