Václav Hollar 1606-1677: Kresby

NameModelStockPrice
Václav Hollar 1606-1677: KresbyNG0632
780 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070356609Alena Volrábová Národní Galerie
Czech + English 4562017
WidthHeightWeight
23,30 cm31,00 cm 3,00 kg

Monografie věnovaná jednomu z nejvýznamnějších umělců 17. století, grafikovi a kreslíři Václavu Hollarovi.

Monografie věnovaná jednomu z nejvýznamnějších umělců 17. století, grafikovi a kreslíři Václavu Hollarovi, se zaměřuje speciálně na jeho kreslířské dílo. Obsahuje umělcovu biografii s novými poznatky o jeho životě, stať o sběratelství jeho kreseb v průběhu staletí až do současnosti a rozbor Hollarova umění kresby. Dále následuje kompletní kritický katalog jeho kreseb, které se nacházejí v mnoha světových veřejných i soukromých sbírkách. Je známo kolem 500 kreseb, jejichž autorem je Hollar; řada z nich je nově objevena.

Načítám data