Zbornaplaz

NameModelStockPrice
ZbornaplazSLOV0271
499 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788073913380Born, Adolf, Christian Morgenstern Slovart
CZ2802009

Malíř a ilustrátor Adolf Born si touto knihou splnil svůj celoživotní sen - ilustrovat svého oblíbeného autora Christiana Morgensterna

Malíř a ilustrátor Adolf Born si touto knihou splnil svůj celoživotní sen - ilustrovat svého oblíbeného autora Christiana Morgensterna, jenž inspiroval k tvorbě také nesčetné množství českých básníků a překladatelů. Rozličné motivické variace českých překladů byly Adolfovi Bornovi výzvou, aby si s nimi pohrál a vytvořil vlastní vizi světa Morgensternových básní, s jejich vážným i nevážným, temným i hravým humorem. Adolf Born se tu odkrývá v poněkud jiném světle, než jak jej zná běžný čtenář. Studii o básníkovi i jeho ilustrátorovi napsala Helena Kupcová. Překládali různí básníci. Česko-německá bilingva.

Načítám data