Estetika v proměnách prožitků: Cesty, propasti a pasti estetiky

NameModelStockPrice
Estetika v proměnách prožitků: Cesty, propasti a pasti estetikyARS0031
598 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Jiří Vaněk Arsci
Czech3682014
WidthHeightWeight
17,40 cm23,60 cm 0,95 kg
Kniha charakterizuje základní podoby estetické zkušenosti, jako je krása, ošklivost, vznešenost, půvab nebo pitoresknost, vyznačuje povahu mentálních předpokladů pro jejich vytváření a recepci (fantazii, intuici, metaforické a symbolické myšlení i principy kultivace jazyka). Charakterizuje jejich projevy v zakoušení těla, kýče a v estetice situací a událostí. V těchto souvislostech zkoumá také rozdíl mezi erotickým a pornografickým dílem, krajní polohy estétství a na druhé straně estetiku každodennosti a její projev v designu. Při zvažování rozhodujících měřítek estetického hodnocení (harmonie, smyslových kvalit, historicky vzniklých receptivních vzorců) vypovídá o studiu základní povahy estetických jevů v přírodě s jejich strukturou v rozpětí od klasických geometrických prvků a skladby po "střapatou geometrii" fraktálů.

Načítám data