1912 / 100 let od otevření Obecního domu v Praze

NameModelStockPrice
Discount 80%
1912 / 100 let od otevření Obecního domu v PrazePart067Prodáno
1 000 Kč
200 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788074670107L. Heczková Arbor vitae
Czech2802012
WidthHeightWeight
21,00 cm30,00 cm 1,50 kg

Kniha vyšla u příležitosti výstavy k stoletému výročí otevření Obecního domu. Má podobu mozaiky mapující rok 1912, který byl doslova nabit přelomovými událostmi. Autory textů jsou proto badatelé z různých oborů, od historiků umění a architektury přes filozofy až po historiky literatury a divadla. 

Kniha 1912 / 100 let od otevření Obecního domu v Praze je rozdělena do tematicky propojených celků volně reflektujících čtyři roční období.

První z nich, Zima 1911–1912, reflektuje dějiny na obecnější rovině, zamýšlí se nad samotným smyslem úvah o jednom roce a dále nabízí konkrétní pohledy historiků architektury.

Část Jaro 1912 je věnována výzdobě Obecního domu, výstavám Skupiny výtvarných umělců a Sursum. Doplněny jsou dvojicí speciálních textů mapujících dobovou tvorbu Bohumila Kubišty a analyzujících Gutfreundovu sochu Úzkost.

Léto 1912 se v uměleckohistorických příspěvcích soustřeďuje na širší mezinárodní kontext. Závěrečná část

Podzim 1912 je mezioborová, částečně mapuje situaci v dobové literatuře – například že v tomto roce napsal Franz Kafka Proměnu – a přináší i genderový pohled. Jednotlivé celky oddělují obrazová kalendária využívající fotografické reprodukce týdeníku Český svět, ilustrovaného společenského magazínu, který v době před první světovou válkou představoval nejvýznamnější obrazové periodikum v češtině. Přispívali do něj jak přední fotografové (Brunner-Dvořák, Bufka, Drtikol, Reach), tak i řada fotoamatérů, a díky širokému tematickému záběru se Český svět stal doslova obrazovou kronikou doby uchovávající dodnes v originále již neexistující snímky. Oborová rozmanitost knihy, doplněná téměř čtyřmi stovkami reprodukcí, se stává nesporným přínosem na poli historického bádání a přirozenou inspirací k co nejširšímu pohledu na události počátku 20. století.

Načítám data