Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny

NameModelStockPrice
Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. polovinyAV0187Prodáno
1 490 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788087164037Daniela Kramerová Arbor vitae
Czech3682008
WidthHeightWeight
27,00 cm26,50 cm 2,10 kg

Obsáhlá obrazová monografie, s bezmála 600 reprodukcemi, vycházející u příležitosti výstavy v Galerii hlavního města Prahy poprvé komplexně seznamuje čtenáře s fenoménem EXPO 58, a to jak s atmosférou této první poválečné světové výstavy v Bruselu, s legendárním úspěchem československého pavilonu a jeho podobou, tak s následným určujícím vlivem výstavy...

Obsáhlá obrazová monografie, s bezmála 600 reprodukcemi, vycházející u příležitosti výstavy v Galerii hlavního města Prahy poprvé komplexně seznamuje čtenáře s fenoménem EXPO 58, a to jak s atmosférou této první poválečné světové výstavy v Bruselu, s legendárním úspěchem československého pavilonu a jeho podobou, tak s následným určujícím vlivem výstavy na životní styl. Jednotlivé stati se zabývají designem bruselského stylu v oblasti skla, porcelánu, nábytku, typografie, módy, průmyslu i dobově aktuálními tématy, v Československu, na přelomu 50. a 60. let dochází k rozvoji médií, zejména rozhlasového a televizního vysílání a vzniku pop kultury. Monografie Bruselský sen se stane nejen prvním objektivním svědectvím o československém pavilonu na EXPO 58, ale díky zevrubnosti zpracování jednotlivých témat a jejich kompozice do celku i základní příručkou ke kulturním dějinám první poloviny šedesátých let.

 

Autoři textů: Vít Havránek, Konstantina Hlaváčková, Jiří Hulák, Daniela Karasová, Daniela Kramerová, Vojtěch Lahoda, Petra Matějovičová, Marie Míčová, Jan Mlčoch, Oldřich Palata, Vanda Skálová, Martin Strakoš, Marta Sylvestrová-Lahodová, Jan Štulc

 

Redakce: Marie Bergmanová

 

Grafická úprava: Robert V. Novák

Načítám data