Buquoyské Nové Hrady - Počátky krajinných parků v Čechách

NameModelStockPrice
Buquoyské Nové Hrady - Počátky krajinných parků v ČecháchAVCR0083
200 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
Martin Krummholz Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Czech1502012
WidthHeightWeight
23,00 cm19,00 cm 0,60 kg

Martin Krummholz z ÚDU AV ČR se ve své nové publikaci Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách zaměřil na téma šlechtického mecenátu v období 18.-19. století.

Publikace Martina Krummholze nastiňuje problematiku buquoyského mecenátu druhé poloviny 18. a 19. století, jehož hlavními protagonisty byli Terezie Buquoyová-Paarová (1746 - 1818) a její prasynovec Jiří Jan Buquoy (1814 - 1882). Významná buquoyská fundace krajinného parku Tereziina údolí je analyzována a zasazena do širšího geografického i kulturně-sociálního rámce. V kontextu rezidenční sítě jsou pak přiblížena i další buquoyská sídla - kromě Nových Hradů především severočeský Červený Hrádek, pražský letohrádek v Bubenči a vídeňský palác. Buqouyské fundace a sběratelské či mecenášské aktivity získávají díky četným novým poznatkům a odkrytým souvislostem evropský rozměr. Kniha je bohatě ilustrována reprodukcemi předloh ze sbírek ÚDU AV ČR, NPÚ, ú. o. p. v Českých Budějovicích a SOA v Třeboni. Jedná se vesměs o dosud neznámý ikonografický a archivní materiálů. Titul je doprovodnou publikací výstavy Buquoyská krajina v Nových Hradech.

Načítám data