Císař Karel IV. 1316-2016

NameModelStockPrice
Císař Karel IV. 1316-2016NG0562
1 300 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070356128Jiří Fajt (ed.), Markus Hörsch (ed.)Vladimír Čadský Národní galerie v Praze
Czech7062017
WidthHeightWeight
23,50 cm31,20 cm 3,60 kg

Katalog výstavy, uspořádané u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV., se věnuje zejména osobnosti panovníka a jeho politické a mocenské reprezentaci.
Představuje vědecké poznatky získané v posledním desetiletí v rámci mezinárodních badatelských projektů. V odlišném světle se tak například jeví Karlova dvorská kultura, která kromě Prahy je nově rozšířena o akcent svobodného říšského města Norimberku, po Praze nejvýznamnější rezidence císaře Karla IV. Pozornost je věnována rovněž vztahům pražsko-norimberského karlovského dvorského okruhu k dalším centrům Říše, jakými byli Štrasburk, Kolín nad Rýnem, Mohuč, Erfurt, Magdeburg nebo habsburská Vídeň.
Katalog pojednává karlovskou dvorskou reprezentaci v širokém evropském kontextu 14. století. Tuto éru autoři reflektují jako období nebývalého rozkvětu umění soustředěného kolem evropských panovnických dvorů, opomíjeny však nezůstávají ani velké klimatické změny a katastrofy sužující tehdejší obyvatelstvo.

Kniha obsahuje 694 reprodukcí.

Načítám data