Denisa Lehocká

NameModelStockPrice
Denisa LehockáSNG0112
330 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788080591663Monika Mitášová Slovenská národní galerie
slovenština3342012
WidthHeightWeight
17,00 cm21,50 cm 1,10 kg

Inštalácia, ktorú Denisa Lehocká vytvorila pri príležitosti tejto výstavy v SNG je situovaná na jednom poschodí Esterházyho paláca. Samotný projekt je koncipovaný ako väčšina prác autorky – priestorová koláž spojená s prehodnocovaním priestoru / architektúry. Je to komplexná inštalácia vytvorená z autorkiných kresieb, malieb, objektov, ale aj z rysovacích pomôcok, galerijných inštalačných komponentov, vybraných zbierkových predmetov Slovenskej národnej galérie, ako napríklad stôl navrhnutý architektom Dušanom Samuelom Jurkovičom alebo sedadlá od architekta Jaroslava Nemca, ktorý je v spolupráci s architektom Vladimírom Dedečkom autorom interiérov SNG – všetky tieto a ďalšie prvky tvoria jeden celok s nájdenými prírodninami.
Pre Denisu Lehockú je charakteristická voľná tvorba v priestore, nie je to však parafráza či metafora vzťahov okolitého sveta ani autobiografická spoveď, je to ich vizuálna transformácia. Hoci všetky jej diela majú silný autobiografický základ, smerujú k obecnejšej výpovedi.
Koncepciu katalógu, tak ako i hlavný umelecko-historický text pripravili kurátorky výstavy, no okrem nich sa na jeho príprave podieľalo viacero autoriek a autorov. Katalóg obsahuje úvodný text kontextualizujúci Lehockej dielo v súvislostiach medzinárodného kontextu, ktorý napísala Ruth Noack, popredná teoretička umenia, spolukurátorka výstavy Documenta 12 v Kasseli. Zásadnú časť fotodokumentácie diel Denisy Lehockej pripravil český fotograf Jiří Thýn (finalista Ceny J. Chalupeckého 2011). Grafickú koncepciu navrhol Ján Šicko. Samostatným príspevkom je graf interpretujúci dialóg kurátoriek a autorky od českého matematika a kognitívneho vedca Ivana M. Havla, bývalého riaditeľa Centra pro teoretická studia v Prahe.

Načítám data