František Tkadlík / 1786–1840

Tkadlík
NameModelStockPrice
František Tkadlík / 1786–1840NG0583
250 Kč
ISBNAuthorTranslatorPublisherLanguagePagesYear of publication
9788070356364Šárka Leubnerová (ed.) Národní galerie
Czech3962017
WidthHeightWeight
21,00 cm26,00 cm 1,80 kg

Od vydání první důkladné monografie významného představitele české klasicistní malby první poloviny 19. století Františka Tkadlíka, jejíž autorkou byla Eva Petrová, uplynulo více než půl století a malíř se od té doby stal nezpochybnitelnou postavou narativu českého i středoevropského výtvarného umění.

Kniha přináší v tematických kapitolách odpovědi na otázky po významu Tkadlíkova díla z hlediska vývoje moderního umění v českých zemích, jeho postoje k proměnám pozice malby i vnímání výtvarného umění obecně. Je doplněna ɶuvre katalogem včetně důkladné bibliografie a řadou dalších přílohových materiálů.

Načítám data